bez tytułu [język]

Technika

farba, flamaster, ołówek, papier

Wymiary

29,6 x 21 cm

Fotograf

skan wykonany w Pracowni Dokumentacji Teatru IT

Własność

ze zbiorów rodziny Józefa Szajny