bez tytułu [twarz w okularach]

Technika

ołówek, farba, kredka, tektura

Wymiary

29,9 x 21,2 cm

Fotograf

skan wykonany w Pracowni Dokumentacji Teatru IT

Własność

ze zbiorów rodziny Józefa Szajny