bez tytułu [zielony]

Technika

ołówek, kredka, papier

Wymiary

21,3 x 41,9 cm

Fotograf

skan wykonany w Pracowni Dokumentacji Teatru IT

Własność

ze zbiorów rodziny Józefa Szajny