bez tytułu [profil]

Technika

ołówek, papier

Wymiary

19,9 x 12,7 cm

Fotograf

skan wykonany w Pracowni Dokumentacji Teatru IT

Własność

ze zbiorów rodziny Józefa Szajny