bez tytułu [profil i twarz frontem]

Technika

farba, ołówek, papier

Wymiary

20,4 X 18,7 cm

Fotograf

skan wykonany w Pracowni Dokumentacji Teatru IT

Własność

ze zbiorów rodziny Józefa Szajny