Alfonso

Data powstania

2003

Technika

ołówek, brystol

Wymiary

29,8 x 20,3 cm

Fotograf

Własność