bez tytułu [plecy]

Technika

ołówek, brystol

Wymiary

29,4 x 20,8 cm

Fotograf

skan wykonany w Pracowni Dokumentacji Teatru IT

Własność

ze zbiorów rodziny Józefa Szajny