bez tytułu [czarno-pomarańczowa twarz]

Technika

farba, kreda, papier

Wymiary

29,5 x 20,3 cm

Fotograf

skan wykonany w Pracowni Dokumentacji Teatru IT

Własność

ze zbiorów rodziny Józefa Szajny