bez tytułu

Technika

ołówek, brystol

Wymiary

29,5 x 20,9 cm

Fotograf

Własność