Jerzy Turowicz V

Data powstania

1993

Technika

flamaster, papier

Wymiary

29,9 x 20,7 cm

Fotograf

Własność