bez tytułu

Technika

ołówek, kredka, tektura

Wymiary

29,6 x 23,2 cm

Fotograf

skan wykonany w Pracowni Dokumentacji Teatru IT

Własność

ze zbiorów rodziny Józefa Szajny