Przejście

Technika

ołówek, kalka

Wymiary

40 x 60 cm

Fotograf

fot. Przemysław Pypeć

Własność