Lot

Technika

farba, kreda, ołówek, papier

Wymiary

29,2 x 41,2 cm

Fotograf

fot. Przemysław Pypeć

Własność