Rysunek z 2 półrocza

Technika

ołówek, papier

Wymiary

91,8 x 61,5 cm

Fotograf

fot. Przemysław Pypeć

Własność