Prac z ASP

Technika

farba, kreda, papier

Wymiary

89,5 x 63 cm

Fotograf

fot. Przemysław Pypeć

Własność