Józef Szajna. Kanon i remix przestrzeni polskiego teatru XX i XXI w.

Tytuł wystawy

Józef Szajna. Kanon i remix przestrzeni polskiego teatru XX i XXI w.

Miejsce

Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego, Katowice

Kraj

Kraków

Data

2016