Barberyna

Tytuł utworu

Barberyna

Autor

Alfred de Musset

Miejsce premiery

Teatr Ziemi Opolskiej, Opole

Data premiery

14 maja 1955

Realizatorzy

reżyseria

Jerzy Krasowski

przekład

Tadeusz Boy-Żeleński

scenografia

Józef Szajna

asystent reżysera

Juliusz Zawirski

Obsada

Barberyna

Maria Cichocka

Królówna

Bogusława Czuprynówna

Hrabia Ulryk

Jerzy Próchnicki

Astolf von Rosemberg

Zdzisław Leśniak

Rycerz Władysław

Edward Skarga

Kalekairi

Henryka Jędrzejewska

Pilacco

Adam Leśniowski

Oberżysta

Juliusz Zawirski

Służący w oberży

Stefan Kąkol

Dama dworu

Danuta Głazik

Janina Utrata

I Dworzanin

Witold Zarychta

II Dworzanin

***

III Dworzanin

Jerzy Suberlak

Afisze, plakaty
Programme