Nie-Boska komedia

Tytuł utworu

Nie-Boska komedia

Autor

Zygmunt Krasiński

Miejsce premiery

Teatr Nowy, Łódź

Data premiery

19 czerwca 1959

Realizatorzy

reżyseria

Bohdan Korzeniewski

adaptacja

Bohdan Korzeniewski

inscenizacja

Bohdan Korzeniewski

dekoracje i kostiumy

Józef Szajna

muzyka

Grażyna Bacewicz

układ tańca

Jadwiga Hryniewiecka

asystent choreografa

Krystyna Ciesielska

asystent reżysera

Krystyna Feldman

Obsada

Część I

Poeta

Mieczysław Voit

Postać I

Bogdan Baer

Postać II

Janusz Kubicki

Postać III

Eugeniusz Kamiński

Postać IV

Lech Wojciechowski

Leonard Pietraszak

Anioł

Eugenia Herman

Żona

Zofia Petri

Ojciec Beniamin

Stanisław Skolimowski

Ojciec chrzestny

Marian Nowicki

Matka chrzestna

Janina Jabłonowska

Pani

Wiesława Mazurkiewicz

Bohdana Majda

Maria Białobrzeska

Maria Górecka

Maria Pilarska

Pan

Józef Pilarski

Seweryn Butrym

Jan Rudnicki

Tadeusz Minc

Jerzy Antczak

***

Jakub

Bolesław Bolkowski

Lokaje, husarzy

***

Szatan-Dziewica

Hanna Bedryńska

Szatan I

Gustaw Lutkiewicz

Szatan II

Dobrosław Mater

Szatan III

Zbigniew Płoszaj

Szatan IV

Danuta Mniewska

Krystyna Ciesielska

Szatan V

Krystyna Feldman

Obłąkany I

Zygmunt Malawski

Obłąkany II

Janusz Kłosiński

Obłąkany III

Edward Wichura

Obłąkany IV

Bohdan Mikuć

Orcio

Wanda Chwiałkowska

Wanda Ostrowska

Lekarz

Zygmunt Zintel

Niańka

Bronisława Bronowska

Część II

Poeta, postaci

pierwszej jak

Pankracy

Wojciech Pilarski

Leonard

Michał Pawlicki

Bianchetti

Tadeusz Minc

Przechrzta

Janusz Kłosiński

Tłum rewolucyjny

Nowego cały

Taniec wolnych ludzi

Nowego zespół

Dziewczyna

Maria Górecka

Lokaj

Jan Rudnicki

Gustaw Lutkiewicz

Dobrosław Mater

Bohdan Mikuć

Zbigniew Płoszaj

Rzeźnik

Edward Wichura

Zygmunt Zintel

PTN członkowie

Wolna kobieta

Wiesława Mazurkiewicz

Bohdana Majda

Maria Białobrzeska

Rzemieślnik

Zygmunt Malawski

Chłopi

Nowego zespół

Kochanka wolności

Wiesława Mazurkiewicz

Bohdana Majda

Maria Białobrzeska

Eugenia Herman

Danuta Mniewska

Barbara Horawianka

Krystyna Ciesielska

Artysta

Jan Rudnicki

Jerzy Antczak

Zabójca

Bohdan Mikuć

Zbigniew Płoszaj

***

Duch wygnany

Marian Nowicki

Tadeusz Minc

Zygmunt Malawski

Gustaw Lutkiewicz

Zofia Petri

Wanda Jakubińska

Część III

Poeta, postaci, Orcio

pierwszej jak

Bianchetti, Przechrzta

drugiej jak

Arcybiskup

Seweryn Butrym

Mnich

Zygmunt Malawski

Dobrosław Mater

Bohdan Mikuć

Gustaw Lutkiewicz

Ojciec chrzestny

Marian Nowicki

Ojciec Beniamin

Stanisław Skolimowski

Pani

Janina Jabłonowska

Wiesława Mazurkiewicz

Maria Białobrzeska

Maria Górecka

Eugenia Herman

Barbara Rachwalska

Maria Pilarska

Pan

Józef Pilarski

Jan Rudnicki

Tadeusz Minc

Zygmunt Zintel

Edward Wichura

Zbigniew Płoszaj

Jerzy Antczak

Jakub

Bolesław Bolkowski

Lokaje, żołnierze, husarzy

***

Szatan

Hanna Bedryńska

Danuta Mniewska

Barbara Horawianka

Krystyna Feldman

Widmo

Zygmunt Malawski

Gustaw Lutkiewicz

Bohdan Mikuć

Dobrosław Mater

Zofia Petri

Maria Górecka

Krystyna Feldman

Husarz

Gustaw Lutkiewicz

Kobieta

Bohdana Majda

Tłum rewolucyjny

Nowego cały

Programme