START!

Rusza Wirtualne Archiwum Józefa Szajny.

Wirtualne Archiwum Józefa Szajny powstało z inicjatywy Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego, w związku z przypadającym 13 marca 2022 roku jubileuszem stulecia urodzin artysty. Nadrzędnym celem projektu jest digitalizowanie, porządkowanie i prezentowanie prac Józefa Szajny – reżysera, scenografa, autora scenariuszy, malarza, grafika, teoretyka, pedagoga i dyrektora teatru.

Wirtualne Archiwum Józefa Szajny obejmuje dokumentację jego wszechstronnej działalności – nie tylko teatralnej (zdjęcia, recenzje, plakaty, programy przedstawień), lecz także plastycznej (kolaże, asamblaże, rysunki, rzeźby) – oraz jego prace teoretyczne. Dzięki uprzejmości spadkobierców artysty w Wirtualnym Archiwum znalazły się również nieznane i niepublikowane dotychczas dzieła.

Szeroki przekrój prezentowanych prac możliwy jest także dzięki współpracy z ośrodkami, które posiadają bogate zbiory projektów scenograficznych i kostiumów autorstwa Józefa Szajny.

Prace nad powiększaniem zasobów Wirtualnego Archiwum przewidziano na lata 2022–2024. Kolejny etap rozbudowy zakłada między innymi udostępnienie dokumentacji audiowizualnej i materiałów dotyczących recepcji zagranicznej oraz zaprezentowanie portretu Józefa Szajny nie tylko jako artysty, lecz także dyrektora teatru.

Information

Date

September 09, 2022