WYSTAWA „MIERZĘ CELNIEJ BO NA PUDŁA NIE MAM CZASU”

Wernisaż w Muzeum Karykatury w Warszawie.

W setną rocznicę urodzin Józefa Szajny, jednego z najważniejszych twórców powojennej sztuki polskiej, Muzeum Karykatury w Warszawie zaprasza na przekrojową prezentację jego twórczości.

Józef Szajna był artystą totalnym – w sposób organiczny łączył twórczość plastyczną z teatralną. Prezentował swoje dzieła na całym świecie – na festiwalach teatralnych i wystawach. Swoją sztukę określał mianem TE-ART, akcentując ścisły związek teatru z innymi dziedzinami sztuk wizualnych. Dążył do syntezy sztuk, łączył przeciwieństwa i dyscypliny. Rysunek przekładał na kompozycje przestrzenne. Jego działania teatralne inspirowało myślenie typowe dla sztuki plakatu – oparte o skrót plastyczny, znak, symbol.

„Szajna: Mierzę celniej, bo na pudła nie mam czasu” przybliża świat wyobraźni artysty. Zobaczyć będzie można najważniejsze realizacje artysty, a także mniej znane prace z jego archiwum, w tym twórczość satyryczną. 

Ekspozycji towarzyszyć będzie publikacja, w której znajdzie się esej kuratorki o Szajnie i jego sztuce, stanowiącej zapis zmagań z traumą wojny.

Wernisaż: 28 października 2022 r., godz. 18.00.

Wystawę można ogladać od 29 października do 11 grudnia 2022 roku.

Więcej o wydarzeniu » 

Information

Date

October 19, 2022