Faust

Tytuł utworu

Faust

Autor

Johann Wolfgang Goethe

Miejsce premiery

Teatr Polski, Warszawa

Data premiery

3 lipca 1971

Realizatorzy

reżyseria

Józef Szajna

przekład

Maciej Z. Bordowicz

układ tekstu

Józef Szajna

scenografia

Józef Szajna

muzyka

Bogusław Schaeffer

asystent reżysera

Ryszard Nawrocki

Obsada

Faust

Bronisław Pawlik

Mefistofeles

August Kowalczyk

Duch

Eugenia Herman

Maria Homerska

Męczennicy i mnisi

Anna Nehrebecka

Alicja Sędzińska

Piotr Brzeziński

Wojciech Sztokinger

Brander

Janusz Zakrzeński

Frosz

Mieczysław Stoor

Altmayer

Stanisław Mikulski

Maciej Maciejewski

Siebel

Henryk Boukołowski

Czesław Bogdański

Małgorzata

Jolanta Wołłejko-Czengery

Marta

Zofia Komorowska

Jadwiga Sulińska

Walenty

Stanisław Niwiński

Cesarz

Wacław Kowalski

Kazimierz Dębicki

Cesarzowa

Maria Klejdysz

Alkoholiczka

Halina Czengery

Poeta

Ryszard Nawrocki

Lech Sołuba

Biskup

Halina Dunajska

Żebrak

Marian Łącz

Meduza

Jolanta Stiller

Proktofantazmista I

Tadeusz Jastrzębowski

Juliusz Wyrzykowski

Proktofantazmista II

Jadwiga Sulińska

Kazimiera Utrata

Proktofantazmista III

Maciej Borniński

Afisze, plakaty
Programme